วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Learning log out class week 2


1.You sister can speak English well.
พี่สาวของเธอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี


2.The temparature can sometime reach 40c in Apirl.
บางครั้งอุณหภูมิอาจจะสูงขี้น 40c ในเดือนเมษายนนี้


3.You can pass me the salt?
ช่วยส่งเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหมครับ


4. He can run very fast.
เขาวิ่งได้เร็วมากๆ


5. When he was young,he could run very fast.
เมื่อตอนเขายังเป็นเด็กเขาสามารถวิ่งได้เร็วมากๆ


6. Can you turn on the light?
คุณช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหมครับ


7. Could you turn on the light?
คุณช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหมครับ


8. You can take my car.
คุณสามารถเอารถฉันไปได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น