วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Modality


มีดังต่อไปนี้
1. Perhaps
2. May
3. May be
4. Can
5. Could
6. May might
7. Will
8. Shall

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น