วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Homework week 1


1.เธอจะไปเชียงใหม่ทางรถยนต์หรือรถไฟ
You can go Chiang Mai by car or by trian.


2.ใครๆก็รู้ว่าเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิต
Any one knows money it is important for life.


3.ก.ฉันใช้เงินไปหมดแล้วเพราะฉันพักที่โรงแรมที่แพงที่สุดในเมือง
I spend a lot of money because I stay in the hotel at the most
expensive in the city.


ข.ทำไมเธอไม่พักที่โรงแรมที่ถูกกว่านี้ละ
Why you don't live at the hotel more sheeper.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น